www.dapu.fi » Omaisille » Hautausjärjestelyt

Omaisille

Hautajaisjärjestelyt (muistilista)

Hautajaisjärjestelyjen hoitamisen helpottamiseksi surun keskellä olemme listanneet asioita, jotka tulisi kuolemantapauksen yhteydessä hoitaa.

 • Kuolemasta tiedottaminen omaisille, sukulaisille, työantajalle, ystäville, taloyhtiölle, kerhoille, yhdistyksille, muille tarpeellisille tahoille. Viranomaisteitse tieto menee mm. pankeille.
 • Mikäli leskellä ja vainajalla on yhteinen pankkitili, suosittelemme olemaan omaan pankkiin yhteydessä lesken tilinkäyttöoikeuden varmistamisen vuoksi
 • Vainajan ollessa varaton tai vähävarainen on sosiaalitoimesta mahdollista anoa hautajaisavustusta. Me voimme tarjota palvelua kaikissa tilanteissa.
 • Hautajaisavustusta on mahdollista saada myös mm. työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen ja erilaisten yhdistysten avustusten kautta
 • Arkun sekä mahdollisen uurnan valinta että tarvittavien kuljetusten sopiminen
 • Siunausajan ja -paikan sekä muistotilaisuuspaikan varaaminen (päivystävä pappi, kirkkoherranvirasto)
 • Papin, kanttorin sekä muiden kirkollisten asioiden sopiminen, mm. virret (päivystävä pappi, kirkkoherranvirasto)
 • Hautapaikan selvitys, mahdollisen tuhkausajan sopiminen, uurnan luovutusajan sopiminen ja uurnan hautaan laskun sopiminen (hauta-asiaintoimisto/hautauspalvelut, kirkkoherranvirasto)
 • Muistotilaisuusjärjestelyt, pitopalvelu
 • Arkkukoristekukka, kukkalaitteet teksteineen, kukat muistotilaisuuteen, mahdolliset alttarikukat, muut kukkakoristelut
 • Arkunkantajien sopiminen tarvittaessa
 • Valokuvauksen sopiminen tarvittaessa
 • Mahdolliset ohjelmalehtiset
 • Ajo-ohjeet siunauspaikalle ja muistotilaisuuspaikalle tarvittaessa
 • Yöpymisjärjestelyt kauempaa saapuville
 • Lehti-ilmoitukset
 • Perunkirjoitus (kolmen kuukauden sisällä kuolemantapauksesta)
 • Vuokrasopimuksen, lehtitilauksien, kanavapakettien, sähkösopimuksen, vakuutusten ym. tilausten irtisanominen
 • Vainajan mahdollisten lemmikkien hyvinvoinnista huolehtiminen

Hautauslupa

Hautausluvan kirjoittaa joko hoitava lääkäri pian kuoleman jälkeen tai ruumiinavauksen suorittanut taho. Kun hautauslupa on olemassa kirjallisena voidaan vainaja haudata. Hautajaisjärjestelyjen hoitamisen voi aloittaa ilman hautauslupaakin.

Kuolintodistus, kuolinsyy

Kuolintodistuksen ja kuolinsyyn tiedon saa joko hoitavalta lääkäriltä tai oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen jälkeen oikeuslääkäriltä. Usein tämä tieto on saatavilla vasta viikkojen tai kuukausien päästä kuolemasta.