www.dapu.fi » Perukirja

Perukirja

Perunkirjoituspalveluumme voitte kääntyä perunkirjoituksen laadinnan kanssa. Perunkirjoituspalvelussamme on kaksi vaihtoehtoa, omainen hankkii tarvittavat dokumentit ja toimittaa ne meille käsiteltäväksi tai tarvittavien dokumenttien hankintaa jaetaan meidän ja omaisen kanssa sovitusti. Ammattitaitoinen henkilökuntamme käy dokumentit läpi ja laatii perukirjan, joka sovittuna ajankohtana käydään omaisten kanssa läpi.
Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Perunkirjoituksessa käydään läpi sekä vainajan että mahdollisen puolison omaisuus.

Perukirjaan tarvitaan

 • Sukuselvitys, vainajan sukuselvitys 15-vuotiaasta kuolinpäivään. Tilanteesta riippuen saatavissa vainajan kotipaikan kirkkoherranvirastosta, keskusrekisteristä tai maistraatista
 • Virkatodistukset, jos vainajan sukuselvityksessä perillisen kohdalla lukee sana "elää" ei tarvitse erikseen hankkia kyseisen perillisen virkatodistusta, jos perillisen kohdalla ei lue sanaa "elää" pitää perillisestä hankkia erillinen virkatodistus. Jos perillisen kohdalla lukee sana "kuollut" pitää hankkia kyseisestä perillisestä sukuselvitys. Todistus tarvitaan niin perintökaaren mukaisista perillisistä kuin testamentin mukaisista perillisistä. Tilanteesta riippuen saatavissa kunkin perillisen kotipaikan kirkkoherranvirastosta, keskusrekisteristä tai maistraatista.
 • Vainajan viimeinen virallinen osoite sekä kaikkien perillisten tämänhetkiset osoitteet.
 • Testamentti, jos sellainen on tehty. Testamentin tiedoksianto perillisille.
 • Avioehtosopimus, avioero-ositustodistus
 • Jäljennös mahdollisen ensiksi kuolleen puolison perukirjasta.
 • Jos vainaja on osallisena jakamattomaan kuolinpesään, kopio kyseisestä perukirjasta.

Omaisuus

Perukirjaan tulee luettelo kaikesta vainajan omaisuudesta, myös lesken kaikesta omaisuudesta. Kaikesta omaisuudesta joka ilmoitetaan perukirjaan tarvitaan reaalihinta-arvo tai arvio.

Rahavarat

 • Kuolinpäivän saldotodistus jokaisesta pankista tai tahosta, jossa on rahavaroja.
 • Pörssiosakeomistukset
 • Puhelinosakkeet
 • Arvo-osuustilit
 • Käteisvarat

Kiinteä omaisuus

 • Asunto
 • Maaomistukset
 • Metsäomistukset
 • Kesämökki
 • Huvilaosuudet ym.

Irtain omaisuus

 • Auto
 • Vene
 • Peräkärry
 • Muu rekisterissä oleva kulkuneuvo
 • Ase
 • Arvo-omaisuus
 • Koti-irtaimistoa ei tarvitse eritellä ellei se sisällä jotain erityisen arvokasta

Perukirjan vähennykset

Perunkirjoituksen vähennyksiksi voidaan hyväksyä vainajaan kohdistuvat laskut, jotka on maksettu kuolinpäivän jälkeen, sekä kulut joita syntyy mm. hautajaisjärjestelyjen ja perunkirjoituksen järjestelyistä.

 • Lainat, velat
 • Sairaalamaksut
 • Hautajaiskustannukset; hautaustoimisto, muistotilaisuus, seurakunta
 • Lehti-ilmoitukset
 • Vuokra, yhtiövastike, sähkö, jätehuolto
 • Puhelinlasku, lehtitilaukset
 • Muut kuolinpäivän jälkeiset kulut ja laskut

Mahdollisen henkivakuutuksen tiedot sekä mahdolliset järjestöjen avustukset tulee mainita perunkirjoituksessa.